Skip to content

Les desigualtats encara pesen


Empresa i direcció

arow-bottom
picto cambra

33%


És el percentatge de dones que ocupen posicions directiva o de gerència

A més, tot i que la llei d’Igualtat estableix que s’ha de procurar incloure al Consell d’Administració un nombre de dones que permeti assolir una presència equilibrada de dones i homes, només el 31,9% dels consells d’empreses cotitzades ho compleixen. Una dada preocupant, però que ha millorat sensiblement respecte al 2017, quan eren només el 19%.

Mercat de treball

arow-bottom
picto cambra

34 DIES


Les dones guanyen un 13% menys per hora que els homes. Per tant, les dones treballarien gratis 34 dies a l’any

A més, quan es pren en consideració el salari anual en lloc del salari per hora, la bretxa s’amplia fins al 20%. Aquest augment s’explica en part pel fet que les dones tendeixen a treballar menys hores en el mercat laboral, una situació que sovint es deu a les demandes de conciliació familiar. Per això és cabdal dissenyar polítiques i iniciatives que promoguin la igualtat de gènere.

Política

arow-bottom
picto cambra

28%


És el percentatge d’alcaldesses que hi ha a Catalunya

Tot i que encara continuen observant-se algunes desigualtats importants en l’àmbit municipal, la presència de les dones ha augmentat els darrers anys com a conseqüència del que dicta l’Estatut d’Autonomia i la llei d’Igualtat de Catalunya de 2015 pel que fa a la composició de les llistes (llistes cremallera). De fet, al Parlament de Catalunya s’ha assolit per primer cop la paritat.

Sector TIC

arow-bottom
picto cambra

31%


És el percentatge de llocs de treball en el sector TIC ocupats per dones

La participació femenina en les empreses del sector TIC (ocupant qualsevol posició, tècnica o de gestió) és el 31% el 2023, un percentatge inferior al 33% de 2020 i al 34% de 2022. Cal parar atenció al retrocés en aquesta dada perquè ens estaria indicant que no s’avança en la participació femenina en el sector tecnològic, que és un dels àmbits que està creant més ocupació i més ben remunerada.

Condicions de vida

arow-bottom
picto cambra

15H


Les dones dediquen 15 hores setmanals més que els homes a la cura de menors

Si bé és cert que arran de la pandèmia els homes estan dedicant més temps a la cura dels fills, el pes continua recaient bàsicament sobre les dones, sobretot de les tasques domèstiques. A això s’afegeix l’alta probabilitat de caure en la pobresa si la dona viu sola o amb fills/es, i la fragilitat econòmica a què s’enfronten les dones quan arriben a la vellesa.

Cura de família

arow-bottom
picto cambra

86%


Les dones van sol·licitar el 86% de les excedències per la cura d’un fill/a, menor acollit o familiar

La dona és qui majoritàriament renuncia al mercat laboral per motiu de cura, afectant greument a les seva independència econòmica i al desenvolupament de la seva carrera professional en el futur si decideix tornar a treballar. De fet, malauradament, aquest elevat percentatge es manté constant al llarg dels anys.

Pobresa

arow-bottom
picto cambra

47%


La meitat de dones espanyoles serien pobres si visquessin en solitari

La població femenina en risc de pobresa és un 11% superior a la masculina. El diferencial per sexe s’ha ampliat respecte al 2015 perquè les dades de 2022 encara mostren l’impacte de la pandèmia (es van recollir el 2021), que va recaure en major mesura sobre les dones perquè havien de fer-se càrrec dels infants i/o de la gent gran.

Esport

arow-bottom
picto cambra

27%


Les dones representen el 27% de les llicències emeses per les federacions esportives catalanes

La influència dels estereotips de gènere i dels rols socials perdura avui. En els esports tradicionalment considerats masculins, com ara el ciclisme o el futbol, la proporció d’homes supera el 90%, mentre els que els que són vistos com femenins, com ara la natació artística o el patinatge artístic, la proporció de dones supera almenys el 89%.

Una iniciativa per equilibrar la balança

L’Observatori Dona Empresa Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona impulsa una campanya per reivindicar les desigualtats que encara pesen sobre les dones. Sota el claim “Equilibrem la balança” la campanya posa el focus en 8 indicadors on la dona està clarament en desavantatge respecte de l’home.

Les xifres que donen sentit a la iniciativa s’extreuen de l’estudi Indicadors d’Igualtat de Gènere a Catalunya 2023 elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona. L’estudi en qüestió quantifica el grau de desigualtat de gènere que existeix avui dia a Catalunya en cinc àmbits: 1) formació, 2) mercat de treball, 3) sector TIC i R+D, 4) condicions de vida i 5) empoderament; i ofereix una comparativa de l’evolució dels indicadors amb les edicions passades de l’informe (2015, 2017 i 2020)

consulta l’estudi complet picto descarrega

Back To Top